Örken och Klockesjön

Norra änden av sjön är djup, 38 meter som djupast, och där hittar man grov abborre, gädda och öring. Södra änden är grund och lämpar sig bäst för mete efter arter som braxen, sutare och mört. >> En djupkarta finns här, pdf-dokument.

Örken är en stor sjö, hela 2350 hektar, belägen sydost om Ramkvilla samhälle, norr om Braås. Gränsen mellan Jönköpings och Kronobergs län går tvärs över sjön, se kartan nedan.

Örken ligger i övre delarna av Mörrumsåns vattensystem och är en näringsfattig sjö med klart vatten, omgiven av skogsbygd. Vid södra änden av sjön ligger i Braås och vid norra ligger Ramkvilla.  

Eftersom sjöns storöringbestånd har minskat under senare år har föreningen i Örkens fiskevårdsområde arbetat aktivt med att sätta ut öring och gjort åtgärder för biotoptin i sjöns biflöden.

Örkens fiskevårdsområde upplåter även fiske i Klockesjön, den del som ligger strax söder om orten Ramkvilla. Om Ramkvilla kan du läsa mycket mer på www.ramkvilla.com

TILLTRO.se © 2020