0474 - 38004

070 - 577 10 86

 

På svenska

Auf Deutsch

In English

Kontakt, Örkens fiskevårdsområdesförening

Om du vill kontakta någon i styrelsen, eller vill ha tag på en fisketillsynsman i Örkens fiskevårdsområdesförenining finns här namn och telefonnummer.

 

Styrelseledamöter 

 *  Fisketillsynsmän

E-postadress

Telefon

Klas Håkanson, ordförande *

0474 - 60095

070 - 597 23 00

 

Jonny Rööst, vice ordförande *

Rolf Hjortstam, kassör

Marie-Louise Hultman, sekr

Stefan Knutsson

0470 - 61564

070 - 653 16 67

 

0474 - 61079

0730 - 96 10 79

 

0474 - 61079

070 - 810 78 67

 

Gunnar Stålhand

Mikael Hördegård *

Fredrik Leandersson

Roger Johansson

Åke Helgeson

Per Axelsson *

0474 - 60098

070 -301 42 79

 

0474 - 60228

070 - 545 47 53

 

0474 - 61031 

0474 - 38035

 

0474 - 61043 

 

070 - 563 62 18 

 

Övriga fisketillsyns-

män

Telefon

William Andersson

Stefan Bergqvist

Magnus Andersson

070 - 685 66 52   

0474 - 20922

070 - 642 80 51 

 

0474 - 20922

070 - 628 18 18

TILLTRO.se © 2016